Новини

Над 12 млн. евро ще бъде бюджетът на програмата за трансгранично сътрудничество „България – Сърбия“

P1080640 Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег – ИПП ТГС” между България и Сърбия ще бъде финансирана с 12 687 304 евро. За средствата ще могат да се състезават проекти в множество области, сред които устойчиво развитие и туризъм, запазване на биоразнообразието и опазване на околната среда. „Трансграничните програми имат все по-голямо значение за развитие на регионите”, каза Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя и Кристина Ашковиц, ръководител на групата за трансгранично сътрудничество от сръбската Служба за европейска интеграция, днес дадоха началото на първата информационна кампания за трансгранично сътрудничество между двете страни. Деница Николова напомни, че в някои случаи тези програми имат по-голям успех и ефект дори от секторните оперативни програми. От своя страна Кристина Ашковиц наблегна на общите проблеми в българо-сръбския граничен регион, един от които е ниският стандарт на живот. Според нея това е една от най-успешните програми на западната ни съседка, до голяма степен и заради липсата на езикова бариера. Сред основните условия за допустимост на кандидати е да бъдат регистрирани юридически лица в държавата, на чиято територия се намират. Ще могат да подават проекти в три приоритетни оси – „Устойчив туризъм”, „Младежи” и „Околна среда”. В програмата е включена и приоритетна ос „Техническа помощ”, по която не могат да се подават предложения, защото тя е насочена към подпомагане на управлението й. Общият бюджет по приоритетна ос „Устойчив туризъм” ще бъде 4 933 951 евро. „Младежи” получава финансиране 3 524 251 евро, а „Околна среда” – 4 229 101 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 18 януари 2016 г. „Четете добре изискванията, защото понякога една цифра може да обърне колелото”, напомни Деница Николова.