Новини

Нов фонд ще подпомага реновацията на недвижими културни обекти

20150917_100359 Предстои създаването на фонд за развитие на туризма, който ще предоставя помощ за нисколихвено кредитиране за реновация на недвижими културни обекти. Това съобщи зам.министър Деница Николова на конференция „Културно наследство за икономическо и социално развитие в България“, организирана от Посолството на Кралство Норвегия в България и с подкрепата на министерство на културата. В новия период предстои да бъдат разпределени 200 млн. лв. в подкрепа на интегрирани туристически продукти. По всички 5 трансграничните програми също има възможности за подкрепа, а в края на месеца ще обяви покана за кандидатстване по една от основните приоритетни оси на Дунавската стратегия, която се управлява от Унгария. Зам.-министърът информира, че новост е възможността, която ще получи частният бизнес за да участва в проекти за развитие на културно-историческото ни наследство. “Бизнесът ще може да инвестира в обновяване и съхранение на обекти, които са приходоносни и дават възможности в дълъг период от време те да бъдат възвърнати и вложени отново в туризма“, посочи тя. В първия програмен период е вложен ресурс от половин милиард евро в развитието на туристически атракции от ОПРР, която беше един от основните инструменти. Финансирани са 150 обекта по ОПРР и още 116 за 100 млн. лв. по програмите, които развиват трансграничните райони. За първия период по отношение на трансграничните, транснационалните програми и хоризонталните инструменти на ниво ЕС. Осъществени са 116 проекта за 100 млн. лв., които развиват трансграничните райони. Зам.-министърът на културата Проф. Бони Петрунова, която е археолог, заяви, че за България, като трета по богатство на археологически обекти в Европа, е изключително трудно да прави подбор какво да се обновява. „Трябва да се мисли преди всичко за опазване и съхраняване, защото това, което имаме е толкова много, че ни е непосилно да го управляваме. Местните власти трудно осъзнават, че освен да реновират и създават туристически атракции, трябва и да опазват наличното“, подчерта тя и напомни, че колкото и много да дават европейските партньори, един ден, тези пари ще спрат. „Истинските партньори на държавата са общините по места. Най-вече в частта за устойчивост на проектите. Аз самата упорито работя за изграждането на Фонд културното наследство, тъй като понякога добрите намерения и реализирането на крайното социализиране на даден обект изпреварва неговото проучване. А проучването трябва да е в основата, в приоритетите на самата държава. Когато има достатъчно информация, достатъчно данни, създаването на конкретен проект и изпълнението му, няма да водят до спорове дали съответният обект е възстановен адекватно, или не. Това е най-трудната и слабофинансирана част“, сподели зам.- министърът.