Новини

Министър Танева: ПРСР 2014-2020 г. дава възможност с 20 млн. евро държавата да доизгради противопожарни кули в цялата страна

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. дава възможност на държавата да доизгради противопожарни кули в цялата страна. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на противопожарна кула на територията на ДГС „Елешница“ в с. Орцево, Община Белица. Тя подчерта, че средствата от 20 млн. евро по мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата, са напълно достатъчни и ще бъдат изградени противопожарни кули за допълване на националната система. „Амбицията на Министерство на земеделието и храните е да покрием 100 % от горските територии. В момента се работи по проектирането и доизграждането на националната единна информационна система за превенция срещу пожарите“, каза още Танева. Десислава Танева каза още, че другата посока, в която работи МЗХ, е изграждането на нови горски пътища  и рехабилитация на вече съществуващи такива. „Горската реформа, която проведе първото правителство на премиера Борисов, доведе до възможността след 90-те години да се изграждат нови горски пътища, които да служат за превенция на пожарите и най-вече за професионално, съгласно науката, ползване на горските територии“, обясни още земеделският министър. Тя уточни, че само за тази година на територията на страната са планирани да се изградят 535 км горски пътища и да се рехабилитират стари такива. „Югозападното държавно предприятие ще приключи тази година с 50 км изградени нови пътища, 15 км, които ще продължат да се изграждат и 100 км рехабилитирана горска инфраструктура. Това е посоката за професионално управление на горски територии“, категорична бе министър Танева. Земеделският министър съобщи, че до момента са регистрирани над 300 пожара, при които са засегнати 19 хил. декара горски територии. 1560 декара от тях са с огромна щета и с нужда от залесяване. „Най-тъжното е, че само 4% от горските пожари възникват от природата, всичко останало е плод на човешката небрежност и в много малък процент умисъл. Винаги трябва да използваме възможността да възпитаваме българина и младото поколение как да пазим и да се грижим за гората. Недопустимо е да има засегнати 19 хил. декара и 96 % от тях да са плод на човешката небрежност“, подчерта Танева. „Въпреки това обаче отчитаме два пъти намаление на щетите от горски пожари спрямо предходни години, които са били със сходен климат като тазгодишния. По-малкият брой щети се дължи именно на мерките, които МЗХ предприе. Именно те доведоха до по-бързо осведомяване на горските стопанства за възникнали пожари, а от там на Пожарната безопасност и предприемане в по-бърз срок на необходимите мерки. Завършването на националната единна информационна система чрез изграждане на противопожарни кули на територията на цялата страна, следва да доведе до още по-добър показател от това и много по-малка щета за българската гора“, посочи Десислава Танева. Откритата противопожарна кула днес е една от общо 9-те, изградени по напълно приключил вече проект по ПРСР 2007-2013, като общата стойност на инвестицията по него е близо 4 млн. лева и 100% от средствата са предоставени по Програмата, допълни заместник-министър Георги Костов, който също присъства на събитието. Участие взеха и Любен Татарски, началник на кабинета на министър Танева и директора на ЮЗДП, на чиято територия са новооткритите 9 кули.