Новини

Министър Василева открива пречиствателната станция в Созопол

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие от 11 ч. на 19 септември (събота) пречиствателната станция за отпадъчни води в Созопол. Съоръжението ще обслужва около 4300 жители на града и близо 30 000 туристи през летния сезон. Станцията е изградена по „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. В рамките на проекта са положени и 41 км инженерна инфраструктура – 33,68 км канализационна и 7,15 км водопроводна мрежа. Общата стойност на инвестицията е над 72,8 млн.лв. На събитието е поканен да присъства министър-председателят Бойко Борисов.