Новини

Депутатите приеха правилата за предлагане, изслушване и избор на инспектори към ВСС

Народните представители приеха процедурни правила за предлагане, изслушване и избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/. Предложенията за кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет ще се правят от или чрез народните представители до правната комисия в Народното събрание в следващите 17 дни. Всеки кандидат трябва да представи концепция за работата си като инспектор, декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото. След редакционно предложение, направено от Реформаторския блок и подкрепено от ГЕРБ, беше прието към критериите за избор да се добави и предварителна проверка на кандидатите за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предложенията и документите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Народното събрание. Процедурата по изслушването на кандидат-инспекторите ще се проведе на открито заседание на Комисията по правни въпроси, като членовете на комисията ще имат право да задават въпроси. В деня на избора в пленарната зала ще се проведе разискване, като гласуването ще е поотделно за всеки кандидат. Инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет се избират с мнозинство две трети от народните представители за срок от четири години. Публичната процедура за избор се налага поради изтичане на мандата на инспекторите в Инспектората. В рамките на парламентарния контрол ще отговарят четирима министри. Божидар Лукарски ще представи стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика в отговор на питане на депутата от АБВ Светослав Белемезов. На депутатски въпроси ще отговарят още министърът на отбраната - Николай Ненчев, на образованието - Тодор Танев и на земеделието и храните - Десислава Танева.