Новини

5 години „Ди Би Шенкер Рейл България”

По повод 5 годишнината от създаването на фирмата, „Ди Би Шенкер Рейл България” организира пресконференция, която се проведе на 18 септември 2015 г. в Гранд Хотел София. На събитието присъстваха изпълнителният директор на „Ди Би Шенкер Рейл” за Регион „Изток” Ханс-Георг Вернер и инж. Любомир Гарчев, изпълнителен директор на българското подразделение. В началото на срещата Веселин Василев от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” прочете поздравителен адрес от името на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Компанията е създадена през 2010 г. е като 100% собственост на DB Mobility Logistics AG – водещ световен доставчик на интегрирани логистични услуги, който притежава една от най-развитите транспортни мрежи. От май 2010 г. „Ди Би Шенкер Рейл България” получава лиценз за железопътен превозвач и оперира като такъв от юни 2010 г. Пет години пазарна дейност с фокус върху развитието и диверсификацията на предлаганите услуги помагат на фирмата да се установи като третия по големина товарен железопътен превозвач на територията на България.