Новини

80 общини са били бенефициенти по проекти за построяване на центрове за деца от семеен тип

Досега бенефициенти по проекти за построяване на центрове за деца от семеен тип са били 80 общини в държавата. Броят им е различен в отделните общини, както и цената им, обяви Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, по време на представяне на социологическо изследване за деинституционализацията на децата. С най – много реализирани проекта е Столична община, на чиято територия са изградени 13 центъра от семеен тип. В повечето общини реализираните проекти са един или два. „Основното сега е да подкрепим общините в процеса“, заяви Ева Жечева. Досега са изградени 118 центъра за настаняване на деца и младежи с увреждания, 40 – за деца и младежи без увреждания, 19 защитени и 4 преходни жилища. От 2009г. досега специализираните институции са намалели с 59. Броят на настанените деца в настоящия момент е 1932. 1474 деца живеят центровете от семеен тип. По – рано през годината МРРБ обяви, че Подкрепата на мерките за деинституционализация на деца в риск продължава чрез оста „Регионална социална инфраструктура“. За изграждане на жилища от отворен тип, достъпна среда и нужната инфраструктура, са предвидени 50 млн. евро. „Трябва да има промяна на нагласата по въпроса“, коментира Жечева. Според представеното изследване, 70% от широката общественост у нас приемат целите на деинституционализация, а 82%-принципите й. „В България имаме очакването, че можем да постигнем за 1-2 години нещо, което е отнело много повече на други държави“, коментира социологът Живко Георгиев. Според изследването, проведено сред 6200 души от всички области в държавата, 50% от българите напълно одобряват деинституционализацията, 24% - частично, 1% са твърдо „не“, 2% се колебаят за негативен отговор, 14% нямат мнение, а 9% са между „за“ и „против“. От изследваните 66% са информирани за възможността за личен/социален домашен помощник, а 52% - за приемната грижа. „Хората са разбрали, че става въпрос за сериозна социална реформа“, смята Георгиев. Негативно е според изследването отношението към включването на децата с психични увреждания в учебния процес. 65% от изследваните са „против“ тяхното дете да учи с психичноболно дете; 42% не биха допуснали децата им да учат в един клас с представители на етнически групи. Положително е, че само 20% не биха допуснали в детето им да учи заедно с дете с физически увреждания. „За сградния фонд на закритите институции от 2009г. тече диалог с общините“, коментира Жечева. Тъй като органите на местното самоуправление имат правото да се разпореждат с тях, те е трябвало да планират какво да направят с тях. Според Националната стратегия за деинституционализация, до 2025г. трябва да бъдат закрити общо 137 институции.