Новини

Министрите на околната среда приеха позицията на ЕС за Конференцията по климата в Париж

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в извънредното заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС, което се проведе днес в Брюксел. В рамките на заседанието Съюзът прие позицията за участие и преговори в Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. Тя ще се проведе в Париж между 30 ноември и 11 декември. Приетата позиция отразява амбициозната политика и лидерската роля на ЕС в областта на изменението на климата на глобално ниво, а именно - намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 50% до 2050 г. и нулеви емисии към 2100 г. в сравнение с нивата от 1990 г. На Конференцията по изменението на климата в Париж се очаква да бъде прието ново глобално споразумение. Целта е да бъдат намалени емисиите като се привлекат максимален брой международни партньори в ангажимента за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C спрямо нивата преди индустриализацията.