Новини

Изграждат улици в кв. „Модерно предградие”

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на улици - “367“ и “378“ в кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“. Индикативната стойност е 206 098 лв. без ДДС. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за 90 дни. Изборът ще бъде извършен по критерий „икономически най-изгодна оферта”. Показателят „финансова оценка” има тежест 30 т., а техническия – 70 т. Предложенията се подават до 17. 00 ч. на 2 ноември 2015 г. Дейностите в търга включват строителни работи по основата на пътната настилка, електрически инсталации, ВиК мрежа и други.