Новини

Министрите приеха обща визия на срещата на върха по пътна инфраструктура 2015

Участниците в Срещата на върха на министрите по пътна инфраструктура 2015 приеха Обща (споделена) визия Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот. Те се обединиха около визията за по-силно европейско партньорство за подобряване на регионалната интеграция посредством ефективна транспортна свързаност в Югоизточна Европа. С нея министрите изразяват желание за по-нататъшно засилване на сътрудничеството и приятелството между всички страни в региона за по-безопасни, по-чисти и по-достъпни транспортни системи, които намаляват задръстванията, улесняват достъпа до работните места, понижават енергийните разходи за транспорт и подобряват живота на хората.