Новини

Среща на върха на министрите по пътна инфраструктура във Варна продължава и днес

Среща на върха на министрите по пътна инфраструктура, която се провежда край Варна ще продължи и през днешния ден. След лекторите, които ще вземат участие са председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров и инж. Асен Антов - изпълнителен директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Събитието се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка. Форумът е под наслов „Обновени пътища/ Свързани икономики/ По-добър живот“. Участват близо 130 участници - министри от Югоизточна Европа и Дунавския регион, представители на европейските институции, неправителствения сектор и академичната общност. Те обсъждат перспективите за развитие на пътната инфраструктура в региона като фактор за ръст на икономиката и повишаване на благосъстоянието на хората. В първия ден на форума се включиха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на външните работи Даниел Митов, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, както и министри от държави-членки на Европейския съюз. Участниците в Срещата на върха на министрите по пътна инфраструктура 2015 приеха Обща (споделена) визия Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот. Те се обединиха около визията за по-силно европейско партньорство за подобряване на регионалната интеграция посредством ефективна транспортна свързаност в Югоизточна Европа. С нея министрите изразяват желание за по-нататъшно засилване на сътрудничеството и приятелството между всички страни в региона за по-безопасни, по-чисти и по-достъпни транспортни системи, които намаляват задръстванията, улесняват достъпа до работните места, понижават енергийните разходи за транспорт и подобряват живота на хората.