Новини

Издигат жилищна сграда с банков офис в центъра на София

Емил Христов През тази седмица беше направена символична първа копка на високоетажна жилищна сграда с банков офис, ателиета, надземни и подземни гаражи, която се намира в самия център на София. Възложители на проекта са „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ) и „Смарт Дивелъпмънт Тийм“ ООД. Главният изпълнител на обекта е „А-три Архитектура и изпълнения" ООД, а подизпълнител „Болкан Кънстракшън“ АД. Строителният надзор ще бъде извършен от „С Консулт“ ЕООД. Планираната продължителност на работата на строителната площадка е 18 месеца. По време на събитието беше отслужен водосвет за успешното реализиране на жилищната сграда, осветени бяха три камъка, които ще бъдат положени в основите на зданието. На събитието присъстваха членът на Надзорния съвет на БАКБ Цветелина Бориславова, членът на Управителния съвет Илиан Георгиев, изп. директор на банката Васил Симов, управителят на „Болкан Кънстракшън“ АД и председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов и други. Цветелина Бориславова, член на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ): БАКБ сключи споразумение с ББР за участие в партньорска програма за индиректно финансиране на микро-, малък и среден бизнес Г-жо Бориславова, какви според Вас са перспективите, предизвикателствата и възможностите на строителния бранш през новия програмен период 2014 - 2020 г.? През годините строителният бранш в България винаги е играл сериозна роля. Нашата държава през вековете се е славела с велики строители и за огромна радост това се е запазило и до днес. Строителството винаги е заемало и основно място в икономиката на страната ни. Пред държавата ни в момента стоят наистина изключително много предизвикателства, които са обвързани със започването на новия програмен период. Положително е, че ние разполагаме с опит, който натрупахме по време на изпълнението на предишните оперативни програми от 2007 до 2013 г., така че сега е необходимо само да надграждаме. Това, на което в момента строителите разчитат, са обществените поръчки, които държавата ще обяви. По този начин в нашата страна ще се влеят свежи средства, които ще помогнат на фирмите да продължат да се развиват в правилната посока. Виждате, че особено в последните месеци се откриват много нови обекти, пречиствателни станции, рехабилитират се улици, строят се нови магистрали. Всичко това е благодарение на средствата, които Европейският съюз ни опуска по различни европрограми. Няма как тези пари да не помогнат за ръста на икономиката в страната. По този начин се отварят и много нови работни места, което е един огромен успех. Вие сте член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка. Банката ще подкрепя ли строителството в новия програмен период? Определено Българо-американска кредитна банка се включва активно и проявява интерес към новия програмен период, защото той е важен за България. Когато закупихме институцията преди три години, имаше изключително много собствени активи в недвижими имоти. Това неминуемо продължава да бъде един основен сегмент в нашата дейност и днес. Ние сме се стараели винаги да имаме нестандартен подход. Веднага ще дам пример с годините, когато строителството беше в застой, и тогава ние намерихме начин да поддържаме този бранш чрез индивидуален подход, подпомагайки клиенти, които имат интерес да развият съществуващи имоти. Мисията на БАКБ е да подкрепя развитието на зелена икономика чрез предоставяне на кредити и други банкови продукти с благоприятни условия за бизнес начинания, свързани с енергийната ефективност, опазването на околната среда и развитието на устойчива градска среда. С тази цел създадохме ново направление, насочено към европейски програми и финансови институции. БАКБ предоставя пълна гама от услуги на клиентите си на всички етапи от процеса на реализация на проекти по европейски програми. Те изцяло са съобразени с тяхната специфика. В този ред на мисли ние винаги сме отворени към възможността да помагаме на фирмите да реализират своите проекти. Търсят ли Ви строителни фирми, на които е необходимо финансиране по даден проект? Търсят ни и определено мога да кажа, че през последните няколко години има значимо раздвижване. Доказателство за това е и покачването цените на имотите. Има увеличение и на търсенето, защото тези две неща са свързани. Още веднъж ще подчертая, че предимството на банката е, че сме много гъвкави и можем бързо да взимаме решения с оглед да се раздвижва икономиката у нас. За всички финансови институции в страната това трябва да е приоритет номер едно. Когато една икономика работи, работи и банковата система. Искам да споделя също така, че БАКБ сключи споразумение с Българската банка за развитие за участие в партньорска програма на ББР за индиректно финансиране на мирко-, малък и среден бизнес. Основна цел на програмата е финансиране на предприятия в страната при изгодни условия, за подпомагане развитието на икономиката, разкриване на нови работни места и реализиране на инвестиции в области с висока безработица. Българо-американската кредитна банка ще работи с Българската банка за развитие по програма „Напред“ в унисон с основната цел на Националната програма за развитие „България 2020” – за постигане на качествен и балансиран дългосрочен икономически растеж. Предвиждате ли съвместни проекти с Камарата на строителите в България? Не съм запозната в детайли с намеренията за проекти на КСБ, но знам, че това е най-сериозната и активна браншова организация в страната, което има важно значение за цялостното развитие на бранша. Разбира се, че с такава организация е удоволствие да се работи.