Новини

През 2020 г. Париж ще е по-зелен

Ще се осигурят средства за обновяване на частни сгради, за изграждане на зелени покриви и стени, както и за развитието на веломрежата

Свилена Гражданска Париж От 30 ноември до 11 декември т.г. Париж ще бъде домакин на ХХI конференция на ООН за климатичните промени (COP 21). По време на нея ще се дискутира подписването на международно споразумение за измененията на климата, което ще позволи поддържането на глобалното затопляне под 2° C. В продължение на две седмици 20 хил. делегати и наблюдатели под егидата на ООН ще дискутират мерките, които трябва да се предприемат, за да се изпълни тази цел. Но неслучайно френската столица е домакин на международното събитие. През последните десетилетия в нея са предприети редица дейности, за да се намали замърсяването на природата и да се понижи употребата на енергия. Париж не изчака до ХХI в., за да се превърне в интелигентен град. Той е пример за много други селища в света с канализационната си система, енергийно ефективните здания, метрото, зелените пространства. Едни от последните нововъведения, които бяха пуснати, за да продължи да се развива като „умен” град, са Velib и Autolib. Това са системи за отдаване съответно на велосипеди и електрически коли под наем. Над 20 хил. колела са разположени на 1800 спирки и с тях безпроблемно по алеите можете да разгледате забележителностите в столицата, а цената е 1,7 евро за ден. Електрическите автомобили могат да се наемат за ден, за седмица или за година. Целта на администрацията на Париж е да намалее използването на дизелови коли. Предприема се и нова инициатива. Според приетия през лятото план от бюджета на столицата ще се финансира обновяването на 1000 частни здания. По този начин ще се понижат емисиите на парникови газове и ще спадне потреблението на енергия, както и ще се подобрят условията на живот на парижани. „Безпрецедентният мащаб на проекта е още един показател за ангажираността ни да предприемем конкретни мерки в борбата срещу изменението на климата“, заяви пред журналисти Силия Блол – заместник-кмет, отговарящ за околната среда. При една част от проектите от общината ще предложат да се изградят и зелени покриви или стени. Но парижани не спират дотук. Няколко месеца преди да домакинстват на световния екофорум, те дискутират документа „Интелигентен и устойчив Париж: визия до 2020 г. и след“. В плана се насърчава по-широкото участие на гражданите при взимането на решения за превръщането на столицата в по-зелена и енергийно ефективна. Обърнато е внимание както на големите инфраструктурни обекти, като канализация, подобряване на транспорта, така и на развитието на свободната Wi-Fi мрежа като начин да се спести време за пазаруване и комуникация, т.е. да се намалят вредните емисии от превозните средства. До 2020 г. потреблението на енергия трябва да се понижи с 25% в сравнение с 2004 г. Ще се използват геотермалните източници. Една от целите е намаление на парниковите газове с 60% до 2020 г. спрямо 2007 г. Предвидени са около 500 млн. евро за осъществяване на проектите, както и търсене на допълнително финансиране от различни европейски фондове. Ще се направи 3D модел на града, който ще помогне за по-бърз анализ на моментната ситуация и взимане на адекватни мерки за справяне с предизвикателствата. „Природните ресурси са на привършване. Това трябва да ни действа като колективно и отрезвяващо събуждане по телефона, напомняйки ни да консумираме по-малко, за да ограничим въздействието ни върху околната среда“, е записано в доклада и експертите са обърнали внимание на всяка сфера от живота на парижани. В плана е предвидено изследване на различните пространства по вертикала и хоризонтала за разполагане на градини. Заложени са мерки за изграждане на зелени покриви и живи стени, засаждане на над 20 хил. дървета, облагородяване и разширяване на парковете. Ще се стимулира и развитието на малки фермерски обекти из Париж. Вече има над 280 зеленчукови градини. Планира се на покривите на новите сгради да се реализират подобни пространства, а продукцията от тях да се използва в ресторантите. Същевременно ще се реновират и различните водоеми на територията на Париж. Ще се направи реконструкция на пешеходните пътеки по протежението на каналите на Сена. Планира се и преустройство на фонтаните, като задачата е да се намали използваният воден ресурс. Френската столица е една от малкото, в които има двойна водопроводна мрежа – за питейна и непитейна вода. Ще се продължи нейното развитие, като ще се стимулира пречистването на скъпоценния ресурс и използването му след това за поливане. От 2001 г. емисиите на фини прахови частици са намалели с 35%. Независимо от това, парижани често са изложени на вредното въздействие на замърсения въздух. Като една спешна мярка, която се въвежда от управата на столицата, е частично спиране на движението на личните автомобили. Единият ден собствениците могат да използват само тези с четни номера, а на другия – с нечетни. А градският транспорт ще се използва безплатно в случаите, когато придвижването с автомобили е забранено заради високите нива на замърсяване на атмосферния въздух. Заради това от общината са отделили средства за подобряване състоянието на метрото и за въвеждането на мерки за стимулиране на велосипедния транспорт. Целта им е да понижат до 2020 г. с още 28% емисиите на фини прахови частици. Ще продължат да предлагат услуги за устойчива мобилност, като Velib и Autolib. Ще се направят 60 нови пункта за зареждане на електрически коли, като вече съществуват 700. Предвидено е да се удвои общата дължина на алеите за велосипедисти (от 700 км до 1400 км) до 2020 г. Заложено е да се ограничи скоростта по парижките улици, с изключение на главните, на 30 км/ч. Ще се разработи софтуер за асистент за паркиране, като по този начин експертите считат, че също ще се понижат вредните емисии. Ще се влагат пари в речния и железопътния превоз, които могат да се използват като средства за доставка на стоки чрез електронна търговия. Едновременно с това задачата е да се постигне използване на 100% на недизелови автомобили през 2020 г. при куриерски услуги. Парижаните и гостите на града произвеждат 1,1 млн. т отпадъци годишно, от които 79% се изгарят, 16% се рециклират, а останалите се изхвърлят в депа. Експертите са заложили до 2020 г. да сведат до 0 еднократната употреба на найлонови торбички. Битовите отпадъци трябва да спаднат с 15% спрямо 2007 г. Ще се въведат допълнителни мерки за повторна употреба и за рециклиране на продуктите. Предвижда се инсталиране на сензори и на системи за пренос на данни в сградите. Това ще позволи по-бързо откриване на неизправности и поради това значителни икономии на енергия в целия град. Използването на цифрови технологии ще понижи енергийната зависимост и ще се избегне необходимостта да се прибягва до масовите изкопаеми горива. Заложено е създаване на бизнес инкубатор. Той ще е разположен между районите Porte Pouchet и Porte de Vanves. Там ще се стимулира развитието на нови компании в различни сфери. Допълнителни 180 млн. евро ще се инвестират в услуги, заложени в плана Digital City 2015 – 2020. Целта е дигитализиране на администрацията. Според авторите на документа конкурентоспособността на Париж зависи от качеството на нейната цифрова инфраструктура. Ще се направят най-малко 2000 Wi-Fi петна в целия град. Ще се модернизира и образователната система. Заложено е развитието на интелигентните мрежи по отношение на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и отпадъците. Ще се търси начин за обединяване на дан­ните от тези системи с цел оптимизиране на процесите. Предвидена е смяната на 1000 котли в общински лечебни заведения, като те ще са с дистанционно управление. Не на последно място ще се сформира комитет, който ще следи за постигане на ключовите показатели, за да може Париж да отговори на предизвикателствата. При тази ситуация френската столица очаква своите гости през ноември...