Новини

Георгиева: Нуждата от финансиране нараства, а бюджетът на ЕС вече е по-малък

Потребностите от финансиране нарастват, а бюджетът на ЕС вече е по-малък. Това каза заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева по време на семинара "Бюджетът на ЕС - фокусиран върху постигането на резултати" в Брюксел. „Темата на бюджета на ЕК е важна на първо място, защото за добро или лошо живеем в извънредни времена. Положителните аспекти са иновациите, технологиите, които постоянно променят начина, по който живеем. Много неща влияят върху начина, по който изпълняваме бюджета", заяви Георгиева. Тя посочи, че има значими отрицателни фактори, по -чести неочаквани, различни шокове в световната финансова система. „В момента Китай разклаща световните пазари. Най-лошият шок обаче е злината на войните. За съжаление, това стана толкова драматично явление, че го усещаме чак дотук в Европа с огромния приток на бежанци през последните месеци. Броят на изселените лица надвиши броя на тези, които са били изселени по време на Втората световна война. Знаем вече, че изменението на климата е факт. Затоплянето е както у дома, така и надалече от нас. Това води до природни бедствия, които разстройват нашите икономики и влияят най-зле върху уязвимите хора", подчерта зам.-председателят на ЕК. Георгиева заяви, че 2/3 от природните бедствия се случват в държави, които имат икономически затруднения и ЕС трябва да се бори да направи нещо за околната среда. „От една страна финансирането от ЕС нараства, за да се справяме с различни теми и проблеми за бежанците, инвестициите, кризата в Гърция. Потребностите от финансиране нарастват, а нашия бюджет вече е по-малък", каза още Кристалина Георгиева. По думите й, изправени пред тази реалност, е абсолютно ясно, че ЕС трябва да се бори за по-добро разходване на средствата. „Всяко евро трябва да се разпределя максимално добре", допълни Георгиева. Cross.bg