Новини

МРРБ предлага въвеждането на референтни стойности/ориентировъчни средни цени по Националната програма за саниране

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага въвеждане на референтни стойности/ориентировъчни средни цени за отделните дейности с цел гарантиране ефикасното разходване на средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това е публикувано за обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет strategy.bg. Становища могат да се подават до 2 октомври т.г. Във връзка с предложената промяна, текстовете в т. 4 „Изисквания към обществените поръчки“ са допълнени и се предвижда възможност да се публикуват на интернет страницата на МРРБ референтни стойности/ориентировъчни средни цени за отделните дейности по сградите съгласувано с компетентните браншови организации, като тези стойности ще могат да се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Всяка община ще следва задължително да се съобразява с тях. Заложено е в рамките на програмата да се осъществява контрол по спазването на референтните стойности/ориентировъчните средни цени за отделните дейности. Редът, по който ще се осъществява контролът, ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Към момента е отчетен сериозен напредък по изпълнението на програмата, регистрирани са близо 2300 сдружения на собствениците. Програмата се изпълнява на територията на всички области. Има подадени близо 1600 искания за сключване на договори, от които са сключени 1450 договори за целево финансиране между общината, областния управител и Българската банка за развитие. Повече информация във в. „Строител“