Новини

ЧЕЗ подобрява електрозахранването в Лозен, Равно поле и Нови хан

Компанията започва ремонт на подстанция „Верила“, който може да доведе до временни смущения в периода 23.09-15.11.2015 г.

От 23.09.2015 г. ЧЕЗ Разпределение започва подмяна на силов трансформатор в подстанция „Верила“, в резултат на което компанията ще разшири капацитета на съоръжението и ще повиши сигурността на електрозахранването в района на с. Лозен в столичния район Панчарево, с. Равно поле и с. Нови хан, община Елин Пелин. Докато траят ремонтните дейности, клиентите на компанията ще се електрозахранват по резервни схеми и е възможно да има краткотрайни прекъсвания за извършване на оперативни превключвания в периода от 23.09.2015 г. до 15.11.2015 г. „Ремонтните дейности изискват да се обезопаси мрежата, за да могат колегите да работят по нея. Вярно е, че така се създават неудобства за нашите клиенти, но ние сме създали необходимата организация да ги ограничим до минимум. Подмяната на трансформатора в подстанция „Верила“ е част от инвестиционните ни проекти за тази година. Очакваме чрез него трайно да решим въпроса с качеството на електрозахранването в тези райони“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България. Клиентите на ЧЕЗ могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването. Той се публикува ежеседмично в средства за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg. Потребителите могат да се информират за причините за прекъсване на електрозахранването и през мобилен телефон или таблет на m.cez.bg. На този адрес специално приложение дава информация в реално време за прекъсванията на цялата, обслужвана от ЧЕЗ територия и за очакваното време за възстановяване на електрозахранването. За десетте години от стъпването си на българския пазар ЧЕЗ е вложила 862 млн. лв. в модернизиране и разширяване на мрежите и в подобряване на обслужването. Благодарение на тези инвестиции компанията подмени една трета от мрежата и спести на потребителите в Западна България над 200 млн. лева благодарение на постигнатото понижение на технологичните загуби от 17,06% през 2005 г. до 11,59%.