Новини

Проф.д-р инж. Красимир Петров, ректор на УАСГ към първокурсниците: Бъдете отговорни и знайте, че университетът е вторият Ви дом

Постоянство, здраве, толерантност и отговорно отношение. Това пожела проф.д-р инж. Красимир Петров, ректор на УАСГ, който с приветствие откри 73-тата академична година в зала аула „Максима”. Напомняйки че Университетът по архитектура, строителство и геодезия е най – старото ВУЗ за технически науки в България, той призова новоприетите студенти стриктно да пазят имуществото на институцията. Обучението в УАСГ дава добри възможности за реализация след това, коментира за в. „Строител” Красимир Петров. Той потвърждава, че водената от него институция се е утвърдила като водеща в специалностите, които се преподават. Като основен конкурент той посочва „изтичането” български студенти на запад и споделя надеждата си в бъдеще възпитаници на това ВУЗ да преподават там. Наблюдава се увеличение на студентите през тази година. Петров напомня, че това може да се обясни и със зависимостта от строителния отрасъл у нас. Като най – желан той посочва Архитектурния факултет. „Избрали сте най – добрата специалност в най – добрия университет”, каза пред първокурсниците проф.д-р инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра „Пътища” в университета. Той изразява надеждата, след завършването си студентите да останат в България, защото „тук има работа за всички”.