Новини

Кабинетът прие проектозакон за е-идентификация

Проект на закон за електронната идентификация беше приет от Министерския съвет по време на редовното му седмично заседание. Правителството предлага Народното събрание да одобри нормативният акт, с който се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица. В законопроекта са определени правомощията, функциите, задълженията и отговорностите на участниците при издаването и управлението на електронна идентичност на физическите лица и на електронната идентификация. Постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса, е една от най-важните цели на законопроекта. Чрез въвеждането на електронна идентификация като средство за стимулиране на цифровата икономика се очаква да бъдат спестени десетки милиона лева годишно на бюджета до 2020 г. Законопроектът и мотивите към него са публикувани за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.