Новини

Утвърден е информационният лист за референдума

Информационният лист за национален референдум с въпроса „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ беше одобрен от правителството при редовното му седмично заседание. Той съдържа данни за мотивите за провеждане на допитването на 25 октомври 2015 г., като разяснява детайлно начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума. Да упражнят своя вот могат българските граждани с избирателни права и постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г. Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Те съдържат въпроса за провеждане на референдума и двата възможни отговора – „да” и „не”. Вотът в България ще се провежда в избирателните секции, в които ще се избират общински съветници и кметове. Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.