Новини

Представители на Европейската комисия дискутират във Варна усвояването на средствата от първото заявление по фонд „Солидарност“ на ЕС

Днес и утре в община Варна се провежда  първата мониторингова визита от страна на Европейската комисия за дейността на фонд „Солидарност“ в България и изпълнението на проекта на община Варна. Мониторинговата визита се осъществява по покана на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ като координиращ орган на фонд „Солидарност“ в България. В срещата  участват заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган  на ОПРР Деница Николова, Ася Станкова – и.д. главен директор на ГД „ПРР“ и заместник-ръководител на УО на ОПРР и  Добромир Василев – началник на отдел „Солидарност“, Главна дирекция „ПРР“. Община Варна пострада най-силно от наводненията от месец юни 2014 г. и е най-големият бенефициент на фонд „Солидарност“. Тя изпълнява един от най-важните проекти по първото заявление на Фонд „Солидарност“ на ЕС във връзка с бедствията на територията на страната в периода 19-23 юни 2014 г. Стойността на отпуснатото финансиране надхвърля 10 млн. лв. В тази връзка, както и предвид задълженията, съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 661/2014, Координиращият орган на фонда отправи официалната покана към Европейската комисия за осъществяване на мониторингова визита на 23 и 24 септември 2015 г. Съгласно постановление на МС № 434/18.12.2014 г. ГД „ПРР“ е Координиращ орган на фонд „Солидарност“ за България. До момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС, съответно за бедствията от м. юни 2014 г., края на м. юли 2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. Общата стойност на трите заявления за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС, подадени и одобрени до момента, възлиза на 36 972 081,29 лв.