Новини

Мария Чакърова: Железопътният транспорт се утвърждава като най-безопасния и екологичен транспорт в Европа – транспортът на бъдещето

„В последните години се наблюдава ръст на железопътните превози в Европа. Железопътният транспорт следва да се развива приоритетно и в България.“ - това заяви директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ, г-жа Мария Чакърова по време на участието си в годишното публично събитие за представяне на постигнатите резултати по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Събитието бе официално открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. „Натрупа се добър опит в управлението на проекти и програми. ОП „Транспорт“ навлезе в своята окончателна фаза на изпълнение.“ – заяви министър Московски. Той подчерта, че се полагат максимални усилия до края на годината да бъдат наваксани закъсненията и да бъдат завършени в голяма степен трите железопътни проекта по направленията Първомай – Свиленград, Пловдив – Бургас и Септември – Пловдив. В събитието взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, представители на изпълнителната и местната власт, неправителствени организации, експерти и др. В рамките на формата всички бенефициенти по Оперативна програма „Транспорт“ представиха общото изпълнение на проектите, финансирани със средства от програмата.