Новини

В МРРБ ще бъдат подписани договорите за строителство, проектиране и супервизия на Лот 3.3 на АМ „Струма“

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат подписани договорите за проектиране, строителство  и супервизия на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Събитието ще се състои утре петък -  25 септември от  10.00 часа в залата на 4-ия етаж на МРРБ в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството  Лиляна Павлова и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Договорите за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“  ще бъдат подписани от инж. Асен Антов - изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”  и представители на определеният за изпълнител на договора -  Консорциум „Струма – Лот 3.3“, който се състои от търговските дружества: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД; „Пътстрой-92“ АД; „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД. Инж. Асен Антов ще подпише и договорът за супервизия на проектиране и строителство с избрания изпълнител- „Пътинвест-инженеринг“ АД . Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км и обхваща трасето от АМ „Струма“ между гр. Кресна и гр. Сандански.  Срокът за изпълнение строителните дейности е три години и половина. Приетата  договорна сума, т.е. цената, за която трябва да се изпълни проектът, е 255 773 414 лв. с ДДС. Максималната договорна цена, предложена от избраният изпълнител, е в размер на 280 947 614 лв. с ДДС. Максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора. Максимално допустимото възнаграждение за супервизия  3 597 793 с ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца. Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основният проект, заложен в приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съфинасиран от Кохезионния фонд на ЕС.