Новини

Проверяват началник във ВМЗ "Сопот"

Новоназначеният Съвет на директорите на „ВМЗ-Сопот“ проведе първото си заседание днес в Министерство на икономиката. На него Съветът възложи на изпълнителния директор Иван Гецов, във връзка с поставено искане от синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в завода, в срок от три дни да се сформира комисия, която да извърши вътрешна проверка на дейността на директора на „Монтажно производство“ Цветанка Бодурова. Проверката ще обхваща периода от началото на годината;  по време на възстановителните дейности на площадката в Иганово след инцидентите, както и след възобновяване на производствената дейност. В комисията ще бъдат включени представители на синдикалните организации към предприятието на КНСБ и КТ „Подкрепа“. Новите членове на Съвета на директорите на „ВМЗ-Сопот“ са Владислав Тоцев, дългогодишен експерт в Министерство на икономиката и Иван Гецов, досегашен производствен директор с над 20 години стаж в предприятието, който е избран и за изпълнителен директор. В съвета остава досегашния член Любомир Джапаров.