Новини

97 съдебни сгради без охрана заради липса на средства

Деветдесет и седем съдебни сгради са без охрана, а други 42 се пазят само от един служител на Главна дирекция „Охрана" при Министерство на правосъдието. Причината за това е липсата на пари, посочва министърът на правосъдието Христо Иванов в писмен отговор на депутатски въпрос. Министърът уточнява, че през юни тази година 72 щатни бройки на ГДО са били закрити, като е бил съкратен и охранителен състав. Заради липсата на достатъчно служители новата сграда на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III" е само с един вход, през който, макар и обособено, преминават както магистрати и адвокати, така и граждани. След дълго забавяне, тази година Гражданското отделение на СРС бе преместено в бившата сграда на ГУСВ. Единствените две съдебни сгради, които имат обособен служебен вход, са Съдебната палата и старата сграда на СРС, в която продължават да правораздава Наказателното отделение на съда. Министърът признава, че според наредба всички съдебни сгради трябва да имат три обособени входа - един за магистрати и разследващи, един за граждани, адвокати и представители на държавни институции и трети за задържани и принудително доведени лица. Неспазването на Наредбата, освен на липсата на достатъчно персонал на ГДО, се дължи и на обстоятелството, че повечето сгради не са приспособени напълно за нуждите на съдебната власт и архитектурните им особености не позволяват откриването на повече от един вход, през който съдии и прокурори често се разминават с подсъдими.

Cross.bg