Новини

Габрово пуска тръжни процедури в аванс

Общината ще реализира проекти за 25 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“

Тръжни процедури в аванс за бъдещите проекти на Габрово по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ подготвя общината. Тя ще разполага с 25 млн. лв. финансов ресурс за подобряване на градската среда, образователната и социалната инфраструктура. Вече е ясно кои са обектите и за да не се бавят строителните дейности, ще се работи в аванс, каза кметът на Габрово Таня Христова. Става дума за реконструкция на кръговото кръстовище на площад „Беларусия”, изграждане наново на Шиваровия мост с прилежащите му пространства, а също така обновяване на парк „Баждар“, на т.нар. „Източна улица” и ремонт на Трето и Осмо училище и Дома на културата. „Всички посочени обекти са важни и трябва да направим възможното да ги включим в ограничения финансов ресурс. Процесът вече е започнал. Предстои да се събере работна група от различни организации, които представляват местната общност, и да се изготви списъкът на инвестиционните проекти. Когато минат на обществено обсъждане и бъдат одобрени, общината веднага ще изготви проектните фишове и ще започне подготовка за поръчки. Така че съвсем реалистично е догодина строителният сезон да започне ударно с поне три от планираните“, каза още Таня Христова. В района на площад „Беларусия” се предвижда и благоустрояване на парка и прилежащи квартални пространства по друг проект от допълнителния списък с резервни обекти за финансиране в рамките на схема „Зелена и достъпна градска среда“ на ОП „Регионално развитие“. Там са определени два подобекта. Първият е наречен „Квартал 91“ и предлага частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на територия за вътрешноквартална зона за отдих и игри. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 358 867 лв. Другият подобект е „Квартал 92” и ул. „Г. Кирков“. Ще бъдат извършени благоустройствени дейности – настилки, озеленяване, градско и парково оборудване, осветление, напоителна система, спортна площадка.