Новини

Павлова направи внезапна проверка на строителството на Западната дъга

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров направиха изненадваща проверка на изграждащата се Западната дъга на Софийския околовръстен път. Министър Павлова и инж. Лазаров установиха, че на терен липсват достатъчно работници и техника. Двамата изискаха от ръководителя на обекта да ускори работата и да съсредоточи повече машини и човешки ресурс, за да изпълнят обекта в срок. Съгласно договора за строителството Западната дъга трябва да бъде завършено в края на месец октомври т.г. Западната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ „Люлин" и чрез нейното изграждане ще се осигури необходимата устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Изграден, обектът ще осъществява връзка от и към Република Сърбия с изграждащия се магистрален пръстен в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север-Юг. Дължината на пътната отсечка е малко над 3 км, а стойността й е над 47,8 млн.лв., осигурени от ОП „Транспорт" 2007-2013г. Изпълнител е дружество по ЗЗД „Трейс СОП".

Cross.bg