Новини

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Благодаря за сътрудничеството на КСБ

Благодаря за сътрудничеството на Камарата на строителите в България. За пети пореден път сме на традицонния форум на Камарата, за да обсъдим възможностите пред бранша и предизивкателствата. Това заяви Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. До 2020 г. ще инвестираме 3 млрд. лв. по линия на Оперативна програма Региони в растеж. Не бива да подценяваме и програмите за трансгранично сътрудничество, които ще осигурят 920 млн. лв. за териотирите, попадащи в обхвата им и за строителния бранш. „Продължаваме със строителството на къщи близки до семейната среда за деца и възрастни хора, което ще се финансира по ОП „Региони в растеж“. 100 млн. лв. са отделени за туристически обекти по ОПРР“, допълни Павлова.