Новини

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационите технологии и съобщенията:Не сме допуснали загуба на средства по ОПТ

‚Поздравявам организаторите на форума. Тези срещи винаги дават възможност на бизнеса и държваните институции да обменят не само опит, но и идеии, както и да обсъдят перспективите. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на традицонния форум на Камара на строителите в България. През новия програмния период със сигурност ще приложим натрупания опит от Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013“. Към моммента по програмата не сме допуснали загуба на средства. Вероятно такива ще има, ноо те ще са минимални като проценти и напълно приемливи. Към днешна дата към бенефициентите са разплатени 1,575 млрд. евро. Възстановените средства по прогрмата са над 1 млрд. евро.