Новини

Иво Кацаров, главен секретар на АОП: Новият ЗОП е голяма стъпка

„Обществените поръчки са най-големият инструмент, чрез който държавата прехвърлят пари към бизнеса, а към строителния бранш отива голяма част. Новият ЗОП е голяма стъпка напред“, заяви Иво Кацаров, главен секретар на Агенцията по обществените поръчки по време на петия дискусионен форум  „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмния период 2014-2020 г.“, организиран от Камарата на строителите в България. По думите му в проекта се транспонират две нови европейски директиви. Новият ЗОП е необходим за оптимизиране на процеса на обжалване, както и за нова контролна концепция. Той е закон за възможностите. „Търсено е пълносъответствие с европейските директиви“, добави Кацаров. Законът е с рамкова структура, което е изискването на Европейската комисия. Ще се изработи подробен правилник за прилагането на ЗОП. Доближават се европейските и българските прагове. Изключение е направено само за сектор „Строителство“, където е 5 млн.лв., а в ЕС е 10 млн.лв.