Новини

НПО призовава: Да бъде повишена сигналната дейност на гражданите до прокуратурата

Нужно е да се предприемат стъпки за повишаване на информираността на гражданите както за ролята и правомощията на прокуратуратурата, така и за правата и задълженията им в хода на досъдебното производство. Това са две от основните препоръки на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”, което представи свой анализ за гражданското наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления. „Някои граждани смятат, че сезирайки прокуратурата, са направили достатъчно”, обясни Ралица Илкова, представител на сдружението, изготвило анализа си с помощта на студенти по право от Софийския университет. Оказва се, че гражданите често не познават своите права и задължение по време на разследването. Заради това, набазата на своя анализ, организацията е решила да издаде „Пътеводител за граждани” за противодействие на корупцията. Анализът е изготвен чрез наблюдение на 134  досъдебни производства и преписки, приключени в периода 2012-2013г. Наблегнало се е на случаите, засягащи високите етажи на властта и длъжности лица, а основните типове дела са били за умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, подкуп в публичния сектор, търговия с влияние и др. При 79 от разглежданите 134 случая са били сигнализирарани органите на досъдебното производство. Оказва се, че сигналът не винаги се изпраща до компетентната прокуратура. „Ясно се очертава тенденцията да се сезира директно горестоящата прокуратура (голям брой сигнали се подават до главния прокурор или до ВКП)”, пише в анализа. Обяснението за тази тенденция е в недоверието към инстанционните прокуратури и надеждата, че при сезиране на по – висша инстанция по сигнала ще се работи по – бързо. Изследването отбелязва, че често гражданският сигнал до прокуратурата е или без достатъчно данни за евентуалното ивършено престъпление, или съдържа твърде много факти, което може да попречи на срочното и качествено разследване. За да се реши този проблем от организацията смятат, че е нужно облекчаване на гражданите до инстанционните прокуратури, да се проведе разяснителна кампания за действията им, които трябва да предприемат в случай, че бъдат обект на или свидетели на „дребна корупция”, както и да се създадат възможности за директен контакт на гражданите с прокурора, на когото е разпределен сигналът им. „Трябва да се работи в насока на убеждаване на гражданите, че и най – малкото съмнение за корупция, а и за престъпно поведение въобще, трябва да бъде проверено по надлежния процесуален ред”, пише в анализа. По отношение на разследващите органи се препоръчва да бъдат предприети мерки за укрепване на капацитета им за методиката на разследване, както и да се ускори и облекчи взаимодействието между отделните прокуратури. Като основна препоръка към законодателя организацията определя разработването на повече извъннаказателни механизми за противодействие с корупционните нарушения, като се наблегне на тези с превантивен характер. Друго предложение е да бъде инкриминирано съставянето на частен документ с невярно съдържание.