Новини

Специализиран информационен бюлетин от петия дискусионен форум на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“

Специализиран информационен бюлетин от петия дискусионен форум на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“

StroitelstvotoPrez2016Forum 2015-09-25 28