Новини

МО предлага чужди самолети да охраняват въздушното пространство на България

Министерството на отбраната започва процедура по съгласуване на проект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) на Република България, с която се разрешава на съюзнически самолети, съвместно с българските Военновъздушни сили (ВВС), да изпълняват задачи по охраната на българското въздушно пространство. След успешно приключване на процедурата по съгласуване на проекта за промени в ЗОВС, той ще бъде предложен за разглеждане в Министерския съвет на Република България, а след това изпратен за одобрение от Народното събрание. Промените са направени така, че да изключат възможността охраната да бъде поета само от сили и средства на чужди държави. С тях се гарантира, че няма да бъде отдаван български въздушен суверенитет на други държави. Промените се налагат по няколко причини и всички те са свързани с нуждата от усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от целия източен фланг на НАТО, в това число и на България. На Срещата на върха в Уелс през 2014 г. държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Алианса отправиха препоръка за необходимостта от провеждане на съвместна мисия за усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от източния фланг на НАТО. Такава мисия се изпълнява в страните от Прибалтика още от 2013 г., но тя бе усилена в резултат на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на държавите от НАТО. Румъния също изпълни препоръките на Алианса и на нейна територия бяха развърнати съюзнически сили от средата на 2015 г. Единствено България продължава да изпълнява ангажиментите си към общата охрана на въздушното пространство на НАТО - Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана самостоятелно. Провеждането на съвместна мисия по охрана въздушното ни пространство с други страни-членки на НАТО е част от предвидените в Плана за готовност за действие на НАТО мерки за гарантиране на въздушната сигурност на страните от източния фланг на Алианса. Те се изразяват в присъствие на ротационен принцип на сили и средства на НАТО за водене на съвместни учения и тренировки и усилване на наличните национални способности, с цел повишаване на оперативната съвместимост на съюзниците и демонстрация на съюзна решимост, сплотеност и взаимна ангажираност към колективната отбрана. Решението ще подпомогне бойната авиация на България, както като подобрени способности, подготовка на летателния състав, така и като техника. Така няма да се допусне отслабване на способността ни да гарантираме въздушния суверенитет на България и НАТО.