Новини

15 % зони за туризъм определя новият План за управление на ПП “Витоша“

20150930_113148 Официалното обсъждане на проекта за нов план за управление на природен парк "Витоша" върви в момента в Националния исторически музей. Това е най- старият парк на Балканите, създаден през 1934г. Документът определя 15 процента от територията да бъде обособена като зона за туристическите образувания и спорт. Включена е забрана за строителство на нови хотели и вили, но поне съществуващата база от 3200 легла в 69 обекта, от които практически се ползват само 1400 в момента може да бъде реновирана, предвижда документът. Това ще става след изграждането на Подробни устройствени планове на тези зони. Главният архитект на София Петър Диков заяви пред аудиторията, че столична община ще настоява за по-подробно зониране в плана, както и че е за категорично развитие на въжения транспорт. Колкото по-бързо бъде разрешен въпросът с изграждането на съвременни лифтови съоръжения, толкова по-скоро ще бъде ограничен достъпа на лични автомобили в планината и ще можем спокойно да кажем, че сме се погрижили за опазването на природата“, каза Диков. Документът е изготвен за 10 месеца с 48 членен екип от експерти, като изпълнител на обществената поръчка е „Пролес инженеринг“ ООД, а проекта се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.