Новини

Столична община ще стопанисва археологически обект в район „Триадица”

Правителството предостави на Столична община за управление за срок от 10 години археологическия обект „Късноантичен мавзолей”. Археологическият обект, който е със статут на паметник на културата с национално значение, включва останки от тухларна и античен мавзолей и се намира на ул. „Димигьр Хаджикоцев” №112-118 в район „Триадица”. Той е открит през 2001 г. при изкопни дейности за ново строителство. Тъй като все ще не е реализиран проект за експониране и социализация, мавзолеят не е достъпен за посетители. С предоставянето на имота за безвъзмездно управление на Столична община ще е възможно опазването на разкритите археологически останки, ускоряване изпълнението на проект за тяхното експониране, социализация и организиране на културни събития на открито.