Новини

До края на октомври трябва да бъдат изготвени секторни антикорупционни планове

До края на октомври трябва да бъдат изготвени секторните антикорупционни планове в областта на здравеопазването, енергетиката, земеделието, транспорта, данъчната и митническата администрация. Това решение беше взето днес на заседание на Националния съвет по антикорупционни политики. Тяхното изготвяне е мярка от Националната стратегия за борба с корупцията 2015-2020 г. Първият секторен план, който вече е готов, е за предотвратяване на корупцията в системата на вътрешните работи. Той бе представен вчера от МВР и бе обсъден и по време на заседанието на националния съвет.  Заместник -министърът на вътрешните работи Филип Гунев обяви мерките, които МВР предприема за борба с изборната корупция и срещу купения и корпоративен вот. Гунев съобщи, че са идентифицирани рискови лица и изборни секции, както и че е разработена система за мониторинг, която да следи за нарушения. Тя се базира на оперативни данни, анормално изборно поведение и прекалено висок процент на промяна на адресни регистрации. На съвета беше обсъдена и работата на специализираното междуведомствено звено за борба с корупцията, създадено между Прокуратурата, ДАНС и МВР. От прокуратурата съобщиха, че до момента са повдигнати обвинения срещу 12 магистрати (8 съдии, 3 прокурори и 1 следовател), седем от тях – административни ръководители. Възложени са 161 проверки по жалби и сигнали за престъпления, извършени от магистрати, от които са приключени 88. На съд са предадени 8 магистрати (6 съдии, от които 4 са административни ръководители; 1 прокурор – административен ръководител и 1 следовател). Срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, се водят 10 досъдебни производства, по които са обвинени 11 души. Внесени са обвинителни актове срещу четирима и са възложени общо 22 проверки. Прокуратурата е на мнение, че тези резултати сочат, че създадената организация на работа и взаимодействие между институциите е на много добро ниво. На следващото заседание на съвета, освен секторните планове, ще бъдат обсъдени и възможностите за гражданско обучение за борба с корупцията и разработените от БОРКОР етични стандарти на публичния сектор.