Новини

Министърът на околната среда и водите се срещна с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна днес с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма. Присъстваха зам.-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов и посланикът на Нидерландия Том ван Оорсхот, както и експерти от двете министерства. Работната среща се проведе в контекста на подготовката на Нидерландско председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2016 г. Основна тема на обсъжданията бе инициативата на Европейската комисия за обществено обсъждане, преглед и ревизия на регулаторната рамка на европейското природозащитно законодателство. По време на разговорите двете страни се обединиха около необходимостта от усъвършенстване на Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за местообитанията), която се прилага от 1992 г. Подчертано бе, че евентуални изменения не трябва да засягат поставените цели в европейското природозащитно законодателство, а трябва да се насочени единствено и само към по-ефективно прилагане. Министър Василева обърна внимание на значението, което следва да се отдаде на прилагането на Директивата за местообитанията в отделните държави членки от гледна точка на тяхното икономическо развитие, както и на необходимостта от предвиждане на работещи компесаторни механизми по отношение на невъзможността за реализиране на различни проекти. Министър Дайскма посочи, че прилагането на Директивата за местообитанията следва да се оптимизира, чрез преминаване към динамично опазване на защитените зони, въвеждане на социални иновации и изместване на фокуса от национално ниво на ниво ЕС. България ще участва с активна и конструктивна позиция в предстоящите преговори за ревизия на Директивата на местообитанията.