Новини

Зам.-министър Деница Николова: Над 471 млн. евро е общият бюджет на програмите за сътрудничество със съседните ни страни

Половината от средствата по трансграничните програми остават в България и подпомагат изостаналите и периферни райони на страната, заяви Деница Николова на конференция за трансгранично сътрудничество в Благоевград

„Настоящата 2015 г. е ключова, тъй като до края на годината реално ще стартират всички програми за териториално сътрудничество, в които България участва. За голяма част от тях това вече е факт.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на международната конференция „Трансгранично сътрудничество България и Гърция, време за действие“, която се проведе днес в Благоевград. „Ефектът, който постигаме за периферните райони чрез трансграничните ни програми в някои отношения е с по-добри показатели от секторните оперативни програми. Въпреки, че ресурсът по тези програми е по-ограничен, той дава възможност да се подобряват икономическите връзки от двете страни на границата, да се използва потенциалът на икономическата среда и да се повиашава на заетостта“, заяви Деница Николова. Форумът е организиран по инициативата на евродепутата Андрей Новаков, като в него взеха участие областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, Елица Николова, секретар по икономика, развитие на регионите и инфраструктура на Президента на Република България, гръцкият евродепутат Мария Спираки, представители на местаната власт от гръцка и българска страна, както и предприемачи и представители на бизнеса от трансграничния регион. „Европейското териториално сътрудничество има все по-голям фокус върху развитието на  трансграничните региони“, заяви зам.-министър Николова. Тя обясни, че през изминалия програмен период 2007-2013 България е участвала в общо 11 инструмента за териториално сътрудничество, като особено активна роля са имали програмите за трансгранично сътрудничество със съседните ни страни Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Македония. В рамките на 5-те програми с общ бюджет от 479 млн. евро са сключени над 600 договора. „Около половината от тези средства остават в България и се насочват тъкмо  към по-изостаналите погранични региони“, подчерта заместник-министърът. Тя съобщи, че в рамките на вече стартиралия програмен период 2014-2020 година, България участва в общо 12 програми за европейско териториално сътрудничество. Те ще финансират проекти за опазване на околната среда и превенция на риска от бедствия, подобряване транспортната свързаност между регионите, развитие на културния обмен, туризма, иновациите, икономическото развитие и др. Повечето от новите териториални програми са продължение на инструментите за сътрудничество от периода 2007-2013 г., но има и две нови програми, в които България участва с цялата си територия. Това са Програма „Дунав“ и Програма „Балкани – Средиземно море“, която беше одобрена тази седмица. Петте програми за трансгранично сътрудничество с нашите съседи са с общ бюджет от над 471 млн. евро. Втората най-голяма сред тях е програмата за сътрудничество между България и Гърция, в чийто обхват попада и област Благоевград. Общият ѝ бюджет възлиза на близо 130 млн. евро, а чрез нея ще могат да се реализират съвместни проекти за устойчивото използване на природните богатства и културното наследство, подобряване управлението на рискови ситуации, свързани с наводнения, съхраняване и опазване на околната среда, подкрепа на съвместни бизнес услуги, инвестиции в здравна и социална инфраструктура и други. Заместник-министър Деница Николова благодари на организаторите и участниците за реализацията на конференцията и апелира бенефициентите да бъдат активни през настоящия програмен период. „Трансграничният регион има много богат потенциал. Трябва да използваме тези възможности, за да го направим по-добър за живеене“, подчерта Деница Николова.