Новини

България продължава да бъде страна, в която са забранени ГМО културите

Министерство на земеделието и храните отстоява позицията си България да е освободена от отглеждане на ГМО култури. Това се посочва в 10 уведомителни писма, които Министерството изпрати до Европейската комисия, за да гарантира, че в страната ни няма да се култивират ГМО продукти. По този начин се осигурява невъзможност да има коригиране на географския обхват на база постъпили заявления или разрешения на ГМО продукти за култивиране. Съгласно Директива 2001/18/ЕО в срок до 3 октомври 2015 г., всяка от държавите членки има възможност да посочи дали желае да забрани отглеждането на ГМО продукти, за които има подадено заявление или издадено разрешение. С предприемането на тези действия се забранява култивирането на територията на страната на следните ГМО продукти: царевица Bt11xMIR604xGA21  ; 2. царевица MIR604; царевица GA 21; царевица Bt11;царевица 1507 x 59122; царевица 59122; царевица 1507; царевица MON 810; соя 40-3-2; карамфил Moonshadow 1.