Новини

НКСИП сключи договор за спасителни археологически проучвания по трасето за доизграждане на АМ „Хемус“ с БАН

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките сключиха договор за извършване на спасителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2 и етап 3) в обхвата на Рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни обекти“. Договорът е за близо 122 хил. лв. без ДДС, като срокът  за изпълнението му е 36 дни.