Новини

Съюзът на съдиите предлага промяна в структурата Инспектората към ВСС

Дни преди крайния срок, в който депутатите могат да правят номинации за инспектори в Инспектората къв Висшия съдебен съвет, професионалната съдийска организация „Съюз на съдийте в България” предлага в свое становище структурата на органа да бъде променена. Целта на ССБ е формата на инспектората да бъде синхронизирана със структурата на Висшия съдебен съвет, който според приетите на първо четене в Парламента промени в Конституцията, ще бъде разделен на съдийска и прокуроска колегии. Според сега действащия Закон за съдебната власт Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) се състои от председател и 10 инспектор. Изискването е да имат поне 12 години юридически стаж; петима от тях трябва да имат най – малко 8, а останалите – 5 години стаж в структурите на съдебната власт*. Според становището на ССБ в инспектората е нужен още един съдия от областта на административното правосъдие, двама юристи – съдии от областта на наказателното правосъдие, четирима граждански съдии от които поне един от областта на търговското право и трима прокурори и/или следователи. „Такова съотношение между членовете на ИВСС ще е в съответствие и с обособяването на отделни съдийска и прокурорска колегии, предвидено в приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Наличието на конституционно мнозинство за обособяване на такива колегии, предполага и консенсус по съответствието на вътрешната структура и компетентност на ИВСС с правомощията на отделните колегии на ВСС”, категорични са съдиите. В становището, изпратено до Народното събрание и парламентарните групи ССБ критикува краткия период, в който могат да бъдат правени номинации. Той е 17-дневен и изтича на 5 октомври. „Така определеният срок не прави възможно реалното въвличане на заинтересованите организации при предлагането на кандидатури”, пише в становището. Според него номиниране без партньорството на заинтересованите организации, както и без съдействието на професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, се лишава от легитимност и прави възможно налагането на политически интереси при избора на инспектори, за сметка на експертното начало. Предложенията за кандидати – инспектори към ИВСС се правят от депутатите, гласят приетите през миналия месец процедурни правила за избор. Професионалните и НПО организации могат да предлагат кандидати на народните избранници. „ИВСС до настоящия момент не успя да придобие същностните си функции по утвърждаване защитата правата на гражданите, възвръщане доверието в правосъдието, утвърждаване върховенството на закона. Тези недостатъци в работата на Инспектората се отчитат както от страна на гражаданите, така и от страна на професионалните среди”, смятат от професионалната организация. *Чл.42, ал.3 от Закона за съдебната власт