Новини

1000 малки фирми в България ще получат 100 милиона евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа. Благодарение на споразумението през следващите три години СИБАНК ще може да предостави на малки и средни предприятия в България заеми на обща стойност 200 милиона лева (около 100 милиона евро). Заемите ще се отпускат с гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансова подкрепа от Европейската комисия. Така СИБАНК ще може да предложи допълнително финансиране при изгодни условия на повече от 1000 малки и средни предприятия. Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е невероятна новина за българските предприятия и българската икономика. В тези много трудни стопански условия имаме нужда от възможно най-много инвестиции. Точно затова използваме бюджета на ЕС, за да гарантираме заеми за МСП в размер на 200 милиона лева. Призовавам предприятията да се възползват от тези заеми.“ При подписването на споразумението в София ръководителят на направление „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ Алесандро Тапи отбеляза: „С радост подписвам първото споразумение по Европейския фонд за стратегически инвестиции, благодарение на което малките и средните предприятия в България ще могат да ползват гаранции по програма COSME. В сътрудничество със СИБАНК и с помощта на фонда ще можем да окажем още по-сериозна подкрепа на предприятията и ще помогнем на предприемачите да развиват дейността си. Съвместно с фонда СИБАНК ще подпомогне българските малки и средни предприятия, които се нуждаят от финансиране, за да улесним предприемачите да разширяват дейността си и да разкриват работни места.“ Главният изпълнителен директор на СИБАНК Петър Андронов заяви при подписването на споразумението: „Ние смятаме, че подписването на гаранционното споразумение между ЕИФ и СИБАНК по програма COSME е нов етап от успешното сътрудничество между двете институции. Така ще осигурим възможност на стотици малки и средни предприятия да изпълнят чудесните си предприемачески идеи при преференциални условия на финансиране“. Той отбеляза също така, че предприятията в България са намерили стабилен и надежден партньор в лицето на ЕИФ. Това е едно от първите споразумения по програма COSME в Европа, сключено с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така Групата на ЕИБ отговаря на призивите на държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент в най-кратки срокове да стартира конкретни инициативи в рамките на ЕФСИ, с които да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС.