Новини

България очаква да получи още 6,4 млн. евро от ЕС за покриване щетите от бедствието от началото на годината

България очаква да получи още 6,4 млн. евро от Европейския съюз чрез фонд „Солидарност“ за покриване на щетите от снеговалежите, наводненията и свлачищата, които сполетяха страната в периода януари-февруари тази година. Това стана ясно от пресконференция на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и евродепутата Андрей Новаков. Предложението ще бъде гласувано следващата седмица на заседание на Европейския парламент. Макар и ограничени, средствата от фонд „Солидарност“ са изключително значими за България за възстановяване щетите от бедствията, които в рамките на година и половина ни сполетяха няколко пъти, каза заместник-министърът. Средствата, които получаваме към настоящия момент покриват най-ключовата публична инфраструктура, поясни тя. Деница Николова информира, че съгласно новото постановление ще се възстановяват повече разходите за справяне с щетите, които вече са направени като спешни по време на самото бедствие и непосредствено след него, като осигуряване на проходимост и възстановяване на пътища, укрепване на свлачища, възстановяване на ВиК инфраструктура. Те ще бъдат финансирани с около 10 млн. лева, а с останалите 3 млн. лева ще се финансират проекти, които предстои да бъдат изпълнени. От финансовата помощ ще могат да се възползват над 25 общини, намиращи се основно в областите Смолян, Кърджали, Благоевград, Бургас и Варна, където щетите са най-големи, съобщи зам.-министърът. Очаква се средствата да достигнат до България през месец ноември. Николова съобщи, че МРРБ, като координиращ орган се е възползвало от възможността за отпускане на аванс по одобрената апликационна форма, който се равнява на 10 % от цялата ѝ стойност. Това е третото заявление, което България подава за финансова помощ от фонд „Солидарност“. Първото беше свързано с бедствията в Аспарухово и Добрич от юни миналата година. Зам.-министър Николова отчете, че по него са получени 10,5 млн. евро и от общо 24 подадени проекти предложения на общините вече са сключени 20 договора за изпълнение на проекти. Още 2 договора предстои да бъдат сключени следващите седмици, а други два са отхвърлени като недопустими разходи. Проектите са свързани с възстановяване на пътна инфраструктура, подпорни стени, укрепване на свлачища, възстановяване проводимостта на дерета и др. Деница Николова информира, че бенефициентите вече са започнали изпълнението на проектите, като крайният срок за приключването им е октомври 2016 година. По втората апликационна, касаеща бедствието в областите Видин и Враца, са получени близо 2 млн. евро и вече има оценени проекти, покриващи почти цялата сума, информира зам.-министърът. В ход са и резервни проекти, като крайният срок за приключването им е ноември 2016 година.