Новини

Открива се ловният сезон

Открива се ловният сезон на местен дребен дивеч и дива свиня, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) този вид лов се открива първата събота на октомври и продължава до втората неделя на януари в свободни територии, а в оградени площи - до последния ден на февруари 2016 г. Групово и индивидуално ловуване на дребен местен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч - след 1 януари и в сряда. Груповото ловуване се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. От Изпълнителната агенция по горите напомнят, че ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци. При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип "куршум". Задължителен е инструктажът преди лов. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов, посочват от ИАГ. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов.

Cross.bg