Новини

15% зони за туризъм определя визията за ПП „Витоша“

Главният архитект Петър Диков настоя за по-подробно разпределение

15% от територията на природен парк „Витоша“ да бъде обособена като зона за туристически места за отдих и спорт. Това предлага проектът за нов план за управление, стана ясно на официалното му обществено обсъждане, което се проведе на 30 септември в Националния исторически музей. В документа е включена забрана за строителство на хотели и вили, но съществуващата база от 3200 легла в 69 обекта, от които се ползват само 1400, може да бъде реновирана. Това ще става след съставянето на подробни устройствени планове на тези зони. Главният архитект на София Петър Диков заяви пред аудиторията, че Столичната община ще настоява за по-подробно зониране, както и че подкрепя развитие на въжения транспорт. „Колкото по-бързо бъде разрешен въпросът с изграждането на съвременни лифтови съоръжения, толкова по-скоро ще бъде ограничен достъпът на лични автомобили в планината и ще можем спокойно да кажем, че сме се погрижили за опазването на природата“, каза Диков. Документът е изготвен за 10 месеца от 48-членен екип, като изпълнител на обществената поръчка е „Пролес инженеринг“ ООД, а проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“. „Витоша“ е най-старият парк на Балканите, създаден през 1934 г. В момента състоянието на зоните за отдих в планината е известно на всички – запустяла база и морално остарели лифтови съоръжения.