Новини

Временен синдик на ЦСКА ще бъде Радослав Тонев

Софийският градски съд реши да назначи Радослав Тонев за временен синдик на ПФК ЦСКА. Това съобщава в съобщение до медиите СГС, който със свое решение от 2 октомври е обявил неплатежоспособността на футболния отбор. Съдът постановява и обща възбрана и запор на имуществото на ЦСКА. Съдебното решение N:6292/2013 определя като начална дата на неплатежоспособността 31.12.2014г. „Решението подлежи на вписване в търговския регистър и може да се обжалва в 7-дневен срок пред САС. Съдебният акт подлежи на незабавно изпълнение”, информира СГС. Според решението на СГС Радослав Тонев разполага със седмица, за да даде писменото си съгласие пред съда. По време на работата си, той ще трябва да изчисли задълженията на спортиня клуб, а акционерите на ЦСКА – трябва да предложат оздравителен план. Първото събрание на кредиторите на ПФК ЦСКА трябва да бъде на 22 октомври 2015г. от 16.30. часа, поше в решението на съда. Тогава трябва да бъде представен и изслушан доклада на временния синдик. Освен това трябва да бъде избран постоянен синдик, възможно е да бъде избран и комитет на кредитори.