Новини

Alix Partners предоставиха доклада си на синдиците на КТБ

Докладът на Международната фирма за разследване на банкови фалити „Alix Partners” за КТБ е готов. Той е бил предоставен на синдиците на за Корпоративна търговска банка, става ясно от седмичния им отчет, публикуван в сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев разполагат с около месец, за да анализират съдържанието на доклада, чийто обем седмичният отчет описва като „значителен”. След като се запознаят с доклада на „Alix Partners” синдиците „ ще могат да изискват и допълнителна, уточняваща информация на предлаганите ...начини на действие по конкретни казуси”, пише в отчета. В периода 25 септември – 1 октомври постъпилите редства, придобити от събиране на вземания са 534 712лв., пише в публикувания документ. Най – голяма част от тях – 347 484лв. Са вземания от юридически лица по дължими от тях кредити, повече от 90хил.лв. от сумата е сълбрана от физически лица по кредити, които дължат. Според споразумението международната фирма трябваше да проследи отпуснатите от КТБ пари. Те трябва да препоръчат на синдиците действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи (най-вече кредити), с които тя се е разпоредила в нарушение на закона и на добрите банкови практики, както и в случаи, когато обезпеченията по заемите липсват или са недостатъчни.