Новини

Над 350 държавни служители завършиха обучението си за прехода към цифрова администрация и електронни услуги

За да можеш да участваш в процеса на развитие на електронно управление, е необходимо да имаш подготовка, свързана с информационните технологии и с управлението на проекти. Това е мнението на Галя Иванова, и.д. директор на Дирекция „Електронно управление” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), която днес взе участие в представянето на резултатите по проекта „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“. В обученията, извършени в перида 16 февруари – 19 юни 2015г., са били включени 359 държавни служители от централната администрация на различни министерства. Сертификат за завършено обучение са получили 356 от тях. „Целта на проекта бе да повишим квалификацията на служителите в държавните администрации на централно ниво в областта на разработването и управлението на софтуерни проекти в информационните технологии в проекта, свързан с уелектронното управление”, коментира за в. „Строител” Галя Иванова. Според нея целите на проекта, чиято стойност е 2 млн.лв. са били постигнати. Като най – важен фактор за успешното обучение главният секретар на МТИТС Иван Марков определя желанието на преподавателите. „Администрацията не е подготвена да изпълнява проекти, свързани с разработването на софтуерни проекти.”, коментира Галя Иванова, която отбелязва като пропуск липсата на подобни обучения досега сред българската администрация. Иванова изразява надеждата, че това няма да бъде посрледното подобно обучение за държавни служители, насочено към информационните технологии и улуктронното управление. Процесът на обучение е включвал седем модула, сред които работа с бази данни, бизнес анализи, киберсигурност, JAVA – програмиране, администриране на уеб – портали и др., както и обучение за обучители, чиято цел е била курсисти да предадат на колегите си наученото по време на проекта. Според 81% от обучените новите знания и умения ще донесат ползи в работата им, а 76 % смятат, че наученото приложиво в работата им. До 2020г. България трябва да има изградена цифрова администрация, гласи визията на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020.  В документа също така е включено и осигуреното предоставяне на административни услуги чрез единния портал на електронното управление.