Новини

Генерал-майор Радев представи на премиера Борисов визия за развитието на бойната авиация

Командирът на ВВС генерал-майор Румен Радев представи днес на министър-председателя Бойко Борисов финансови разчети за стабилизирането на бойната авиация и визия за развитието й. Аргументите си ген. Радев изложи на среща с премиера, която се състоя преди правителственото заседание, така както беше договорено миналата седмица. Двама изразиха мнение, че темата е от изключително значение за националната сигурност и за намирането на отговорно решение на проблемите ще бъде направен задълбочен финансов анализ.