Новини

Теменужка Петкова: Няма да купуваме акции в американските централи

Министерството на енергетиката не подкрепя идеята на работодателските организации за среща с потенциален инвеститор, за да се проучат възможностите държавата да предложи за изкупуване акциите на двете американски централи в комплекса „Марица Изток“. Няма такова решение - категорична беше в интервю за „Преди всички“ по БНР енергийният министър Теменужка Петкова. В никакъв случай не е взето подобно решение. Това е дена идея, която много отдавана есе лансира в сектора. Смятам, че това е идея, която е неприемлива, както за министерството, като и за българското правителство. Българската държавна национално-електрическа компания няма средства, за да придобие подобни акции. От друга страна – това са частни компании, те трябва да заявят желание какво да се случи с тяхната собственост. Отделно от това, между двете американски централи и НЕК съществуват договори, които са за дългосрочно изкупуване на електрическата енергия, Теменужка Петкова.Енергийният министър Теменужка Петкова обясни също, че държавата няма дялове в "Ей И Ес Марица Изток-1", а само в "Контур глобал Марица Изток-3".