Новини

Регистърът на туристическите атракции вече е с половин милион посещения

Близо половин милион уникални посещения са регистрирани на онлайн регистъра на туристическите атракции в България месец след създаването му. За това съобщиха от Министерството на туризма. Най-голям интерес потребителите проявяват към културно-историческите обекти в страната, като от ресорното министерство съвместно с общините продължава работата по неговото дообогатяване и развитие. Статистиката показва, че в делнични дни регистърът се посещава средно от около 10 хил. потребителя, но в дните преди и след обявените почивни дни (14 – 26 септември) са регистрирани близо 250 хил. влизания или средно по 25 хил. дневно. Прави впечатление, че от стартирането на платформата се увеличават и посещенията в другите регистри, поддържани от министерството – регистърa на регистрираните туроператори и туристически агенти, този на категоризираните туристически обекти и списъкa на вписаните в Националния туристически регистър туристически сдружения. Ако преди в тях е имало по 150-200 влизания на ден, сега числото е скочило на 600-700 дневно. Регистърът на туристическите атракции бе активиран на 8 септември 2015 г. Той включва над 3300 туристически обекта. Информацията за неговото съдържание е подадена изцяло от общините и може непрекъснато да се обновява и разширява. Веднага след активирането си базата даннизапочна да отита по около 1000 посещения на час. Пилотно регистърът свързва 4 общини и 100-те национални туристически обекта с Google, TripAdvisor и Wikipedia, за да могат потребителите бързо да намират допълнителна информация. Новата онлайн платформа се базира на облачна технология, която се ползва вече от няколко министерства и 230 общини. Регистърът е достъпен както на интернет адрес:www.tourism.egov.bg/registers/TARegister.aspx,така и през сайта на Министерството на туризма:www.tourism.government.bg.